Projekt Mentor

Zbyt wiele dzieci mądrych, ambitnych ma problemy z nauką dlatego, że nie mogą liczyć na pomoc opiekunów. Często nie mają ani jednej osoby, do której mogłyby przyjść z trudnym zadaniem. Nie rozumieją materiału, są bezradne wobec sytuacji. Szybko szufladkuje się je jako te leniwe i często przepadają, stają się niewidzialne dla wszystkich.

A wystarczy poświęcić im czas, wytłumaczyć materiał, pomóc odrobić lekcje, żeby uczynić je z powrotem widzialnymi i pewnymi siebie.

Taka jest rola naszych Wolontariuszy: rozmawiają, odrabiają lekcje, pomagają w nauce, powtarzają razem z dziećmi materiał. Przypominają dzieciom, że nie są same, że ktoś o nie dba i mają do kogo zwrócić się z problemem. To bezcenna świadomość, dodająca wiary w siebie i sił do walki o dziecięce marzenia.

Wszystkie dzieci mogą latać, wystarczy pozwolić im rozwinąć skrzydła.

Wolontariat w Fundacji Widzialne Dzieci to nie tylko praca dla dobra innych, ale też szansa na uczestniczenie w ciekawych szkoleniach, wydarzeniach, poznawanie ciekawych ludzi, zarówno wśród innych uczestników wolontariatu, jak i mentorów i ambasadorów Fundacji.

Wspólną cechą naszych wolontariuszy i wolontariuszek jest entuzjastyczne nastawienie do życia, pasja i chęć niesienia pomocy tym, o których nikt się nie upomina czyniąc ich niewidzialnymi.