Wykluczenie edukacyjne to sytuacja, w której dziecko nie realizuje swojego potencjału rozwojowego z przyczyn pozostających częściowo lub całkowicie poza jego wpływem. Przyczyny ekonomiczne i środowiskowe odbierają dzieciakom szanse na korzystanie z edukacji na równi z rówieśnikami. Trudności z nauką lub drobne zaległości kwalifikują dziecko jako „leniwe” i skazują na traumę w szkole. Bezradne dzieci, które w domu nie mają do kogo zwrócić się po pomoc, a w szkole wstydzą się o nią prosić, stają się niewidzialne i tracą szanse na wymarzoną przyszłość.

Naszą misją jest uczynić wszystkie te dzieci widzialnymi.

Dajemy młodym ludziom narzędzia w postaci korepetycji i dostępu do zajęć dodatkowych, aby mogły budować sobie taką przyszłość, o jakiej marzą. Wszystkie dzieci mogą latać, wystarczy tylko umożliwić im rozwinięcie skrzydeł.

NASZA MISJA

Nasze projekty powstały dla wszystkich tych dzieci, których rodzice lub opiekunowie z różnych przyczyn nie wypełniają swojej roli. Dzieci potrzebują wsparcia, opieki, rozmowy. Potrzebują dorosłych przewodników, którzy nie tylko pomogą w nauce, ale też odpowiedzą na pytania, pokażą ciekawe miejsca, zaprezentują sposoby spędzania czasu i szerokie koło opcji do realizacji marzeń i celów.