KOJOS to nowatorski projekt, którego celem jest pomoc dzieciom z trudnym startem. Dzieciom, które z przyczyn społecznych, ekonomicznych lub innych nie otrzymują w domu takiego wsparcia, jakiego potrzebują. Takiego, jak ich rówieśnicy.

KOJOS, zaprojektowany w formie gry, powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu Marka Janigacza, doświadczonego konsultanta, trenera biznesowego i twórcy gier symulacyjnych, założyciela firmy ERDAD.

Celem innowacyjnej gry jest wsparcie potrzebujących dzieci bez stygmatyzowania ich jako potrzebujących pomocy. W trakcie trwającej rok gry wszyscy uczniowie klas czwartych szkół podstawowych wykonują zadania, które zostały tak zaprojektowane, aby dzieci uwrażliwiać na nierówności społeczne, uczulać na potrzebujących pomocy kolegów i zachęcać do integracji i współpracy.

W grę grają wszystkie dzieci, a Fundacja Widzialne Dzieci, dzięki pomocy nauczycieli, wspiera dzieci potrzebujące pomocy materialnej i opieki.

Ważnym elementem KOJOSa są wolontariusze. Wybieramy ich spośród uczniów klas ósmych szkoły, w której odbywa się gra. Dzieci poznają starszych kolegów, którzy poświęcają swój czas na pomoc w nauce i motywowaniu do pracy uczestników gry. Wszystko odbywa się na znanym i bezpiecznym terytorium – w szkole.

Kojos to w greckiej mitologii tytan uosabiający rozum. Był on także osią, wokół której obracają się konstelacje, centrum wszechświata. Właśnie w tym centrum chcemy umieścić dzieci, które potrzebują troski i wsparcia. Dajemy im narzędzia, aby mogły budować przyszłość, o jakiej marzą i na jaką zasługują.

Sponsorem pilotażu projektu KOJOS jest firma pTAG.

 

WSZYSTKIE DZIECI MOGĄ LATAĆ,  WYSTARCZY UMOŻLIWIĆ IM ROZWINIĘCIE SKRZYDEŁ.